É R T E S Í T Ő

Polgár Város Önkormányzatának

POLGÁRMESTERÉTŐL


Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 29-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2./Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
3./Javaslat Polgár Város 2019-2023. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1 melléklet_2 melléklet_3 melléklet_4 melléklet_5 melléklet_6
4./Javaslat a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
5./Javaslat Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
6./Javaslat a köztemetőkről és temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
7./Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a KORPUSZ  93’ Kft. közötti kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
8./Tájékoztató a „Városkert” Sport-, és Szabadidőpark működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Tóth József polgármester
9./Tájékoztató az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak hatályosulásáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
10./Előterjesztés Újszentmargita Község Önkormányzatának a polgári központi orvosi ügyelethez történő csatlakozásáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1 melléklet_2
11./Javaslat Polgár Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző melléklet_1
12./Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új eljárás indítása
Előterjesztő: Tóth József polgármester
13./Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
14./Különfélék

Zárt ülés napirendje:
1./Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázat elbírálására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./Javaslat a Városgondnokság intézményvezetői pályázat elbírálására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

3./Javaslat lakáscélú támogatás iránti fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Polgár, 2018. november 22.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester