É R T E S Í T Ő

Polgár Város Önkormányzatának

POLGÁRMESTERÉTŐL


Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 15-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2./Tájékoztató a Polgár-Invest Kft. tevékenységéről
Előterjesztő: Székely Ádám ügyvezető

3./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
4./Javaslat a helyi adókról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
5./Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
6./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző melléklet_1 melléklet_2

7./Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola működésének átadására vonatkozó megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1 melléklet_2
8./Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtására    
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
9./Javaslat a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet támogatására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
10./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
11./Javaslat a CSOK + Polgár Program keretében benyújtott ajánlatok elbírálására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
12./Javaslat a Belügyminisztérium által a bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat benyújtására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
13./Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében pályázat benyújtására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
14./Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatására
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző melléklet_1 melléklet_2 melléklet_3
15. /Tájékoztató a polgármester második félévben végzett munkájáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
16./Különfélék

Polgár, 2016. december 8.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester