É R T E S Í T Ő

Polgár Város Önkormányzatának

POLGÁRMESTERÉTŐL


Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 25-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2./Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
3./Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
4./Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Polgáron végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1 melléklet_2

melléklet_3
5./Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerületének köznevelési alapfeladatai ellátásáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
6./Tájékoztató a köznevelési intézmények 2014/2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a 2015/2016-os nevelési év beindításáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1 melléklet_2

melléklet_3 melléklet_4
7./Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
8./Beszámoló a Korpusz 93’ Kft. tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
9./Beszámoló a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
10./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 27.)  rendeletének módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
11./Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

Előterjesztő: Tóth József polgármester

a./Javaslat a sport támogatásáról szóló 17/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

b./Javaslat a város környezetvédelméről szóló 18/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

c./Javaslat a közkifolyók vízhasználatáról szóló 33/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Tóth József polgármester

d./Javaslat az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 16/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

e./Javaslat a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

f./Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 28/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

g./Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 12/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

h./Javaslat az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

12./Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
13./Javaslat létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Tóth József polgármester
14./Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
15./Javaslat a „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Tóth József polgármester melléklet_1
16./Javaslat üzemterv szerinti erdőgazdálkodás végrehajtásának elfogadásáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
17./Javaslat a Pénzügyi és gazdasági bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
18./Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Tóth József polgármester
19./Különfélék

 


Polgár, 2015. június 18.

 

Tisztelettel:

 

Tóth József
polgármester