É R T E S Í T Ő

Polgár Város Önkormányzatának

POLGÁRMESTERÉTŐLPolgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja közmeghallgatással egybekötött soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester Előterjesztés
2./Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Tóth József polgármester Előterjesztés
3./Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Tóth József polgármester Előterjesztés

a./Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 27/2010.(XII.16.) rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

b./Javaslat a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 26/2005. (XI. 04.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

c/Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

d./Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

e/Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 44/2006. (XII. 15.) rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

f./Javaslat a nem közművel összegyűjtött  háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

4./Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Tóth József polgármester Előterjesztés Melléklet_1

5./Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester Előterjesztés
6./Különfélék

 

Polgár, 2014. november 20.

Tóth József
polgármester