É R T E S Í T Ő

Polgár Város Önkormányzatának

POLGÁRMESTERÉTŐLPolgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 28-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel, a Városgondnokság tanácskozó termében tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

2./Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

3./Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 17.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés Melléklet_1

4./Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési stabilitásának fenntartására irányuló intézkedési tervére
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

5./Javaslat az állattartás rendjéről szóló 9/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Előterjesztés

6./Javaslat a sport támogatásáról szóló 10/2012. (III. 29.) rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Előterjesztés

7./Beszámoló a sport és civil szervezetek 2012. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

8./Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

9./Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervére és egyéb vagyoni tárgyú szabályozásra
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

10./Javaslat önkormányzati kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör átruházására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

11./Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

12./Javaslat az Opciós Szerződés feltételeinek további fenntartására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés Melléklet_1Melléklet_2 Melléklet_3Melléklet_4Melléklet_5Melléklet_6Melléklet_7

13./Javaslat a Vásárhelyi Pál Általános Iskola felvételi körzethatárának  megállapítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

14./Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött szerződések módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

15./Előterjesztés a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyiségbérleti szerződés megkötéséhez
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

16./Javaslat a Fonyódligeti Üdülő további hasznosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés Melléklet_1 Melléklet_2Melléklet_3 Melléklet_4

17./Javaslat a hajdúnánási 3700/2 hrsz.-ú osztatlan közös önkormányzati tulajdonú ingatlanrész eladására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

18./Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” elnevezésű, „Épületenergetikai fejlesztés a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában” című pályázatban való részvételre
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előterjesztés

19./Különfélék 

Zárt ülés napirendje:

1./Előterjesztés Polgár Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetének díjváltozásra irányuló kezdeményezéséről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

 

Polgár, 2013. március 21.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester