Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésén alkotott alábbi rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően

kihirdetem.

Rendelet száma, letöltése:

Tárgya:

Hatályba lépése:

19/2019. (XI. 29.)

melléklet

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019. november 30.

20/2019. (XI. 29.)

a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020. január 1.

21/2019. (XI. 29.)

a helyi adóról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításról

2020. január 1.

22/2019. (XI. 29.)

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020. január 1.

23/2019. (XI. 29.)

melléklet

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

2020. január 1

24/2019. (XI. 29.)

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2019. november 30.

Kihirdetés további módja:

  • Polgár Város Honlapja
    • Főmenü – Hirdetőtábla – Rendeletek

A rendelet megtekinthető a polgármesteri hivatal titkárságán.

 

 Polgár, 2019. november 29.

                                                                                                       dr. Váliné Antal Mária

                                                                                                          címzetes főjegyző