Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályos rendeleteinek jegyzéke

 


 

 

Sorsz.: Rendeletszám: Módosítva: Rendelet szövege: Letöltés: Mellékletek:
1.
15/2014.
(VIII. 1.)
  A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről  
2.
19/2015
(V.29.)
1/2019.(I.25.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről  
3.
29/2014
(XI.28.)
26/2015.(VI.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról  
4.
19/2004.
(IV. 27.)
  Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.  
5.
24/2006.
(VI. 30.)
24/2009.(IX.25.) Az építési jogszabályok által előírt számú gépjármű parkolók létesítési kötelezettségének teljesítéséről  
6.
33/2015.
(IX. 25.)
18/2021.(X.29.)
A felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről./BURSA HUNGARICA/  
7.
16/2021.
(IX. 17.)
  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
8.
1/2014.
(I. 31.)
19/2021.(XI.26.) A helyi adókról  
9.        
10.
16/2016.
(VI. 17.)
7/2020.(IV.30.) Az egészségügyi alapellátási körzetek  kialakításáról  
11.
1/2018.
(I. 26.)
27/2019.(XII.20.) A Helyi Építési Szabályzat
12. 1 1 A    
13.
27/2014.
(XI. 28.)
14/2021.
(VIII .6.)
A települési hulladékgazdálkodásról  
14. 24/2015.(VI.26.)   Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról  
15. 21/2018. (IX.28.) 23/2020.(XI.27.) A közterületek használatáról  
16.
6/2014.
(III. 28.)
20/2020.(XI.27.)
Talajterhelési díj  
17. 22/2015. (VI.26.) 30/2020.(XII.18.) A város környezetvédelméről  
18.
29/2020.
(XII. 18.)
  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról  
19.
20/2018.
(IX. 28.)
9/2020.(IV.30.) Polgár város településképi rendelete  
20. 34/2015. (IX.25.) 3/2016.(I.29.) Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról  
21. 14/2011. (IV.29.)   Az Önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról  
22. 11/2007.(IV.27.)   Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról  
23. 8/2008.(IV.25.   Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról  
24.
13/2009. (IV.30.)
  Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról  
25. 17/2019.(X.25.)  18/2019.(XI.8.) A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról  
26.
37/2015.(X.30.)
9/2021.(IV.30.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól.  
27. 25/2016.(X.21.) 5/2021. (I.29) A lakáscélú támogatásokról  
28. 29/2004. (IX. 29.) 22/2012. (VI.1) A légúti allergiás megbetegedéseket okozó gyomnövények visszaszorításáról  
29.
4/2002.
(I. 29.)
18/2012. (VI.1) A növények telepítési távolságáról  
30. 32/2014. (XII. 19.)   A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről, valamint a lakossági fórumról.  
31.
31/2009. (IX.25.)
  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 6/1994. (X.31.) rend. hatályon kívül helyezéséről  
32.
16/2009.
(IV. 30.)
  A vásárok és a piacok rendjéről szóló 13/2004. (III.27.) rend. hatályon kívül helyezéséről  
33. 16/2019. (X.24.)   Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

SzMSz függelékei

 

1.

34. 17/2021. (IX.17.)

 

20/2021

(XI.26.)
 

A szociális igazgatásról és ellátásokról  
35. 21/2015. (VI.26.)   A sport támogatásáról  
36. 8/2014. (III.28.) 18/2020.(IX.11.) A temetőkről és a temetkezések rendjéről  
37.
34/2012.
(X. 26.)
  Az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézményekben fizetendő térítési díj fizetésének szabályairól  
38. 38/2015. (X.30.) 3/2019. (II.15.) Az önkormányzat rendelete a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről  
39. 41/2015. (XI. 27.) 14/2019. (VI.28.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1.
40. 3/2009. (I.30.)   A luxusadóról a 11/2006. (III. 28.) rendelet hatályon kívül helyezése  
41. 4      
42. 26/2017. (XI.24.) 7/2019.(III.29.) Az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról  
43. 2004.   Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója  
44.
27/2015
(VI.26.)
  Közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről  
45. 24/2009. (IX.25.)   Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  
46. 7/2017.(III. 24.) 19/2018.(VII.27.) Az önkormányzat rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól  
47. 15/2012.(IV.27.)   Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 1.
48. 12/2013.(V.02.)   Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 1.
49. 11/2014.(IV.25.)   Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1.
50. 31/2014.(XII.19.) 15/2016.(VI.17.) Az önkormányzat rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről 1.
51. 15/2015.(V.04.)   Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 1.
52. 10/2016.(IV.29.)   Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 1.
53.
11/2015.(III.27.)
  Az önkormányzat rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről  
54. 15/2017.(V.18.)   Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 1.
55. 20/2017.(IX.15.)   Az önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól  
56. 14/2018.(VI.1.)   Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 1.
57.

 

 

 

1.

58. 11/2019.(V.31.)   Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 1.
59. 13/2020.(VI.26.)   Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 1.
60. 7/2021.(III.4.) 13/2021.(VI.25.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

1.

2.