É R T E S Í T Ő
Polgár Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 30-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

Napirendi pontok:

1./Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./Beszámoló Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Tóth József polgármester
melléklet_1

3./Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
melléklet_1

4./Beszámoló Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1
5./Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1melléklet_2

6./Beszámoló a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
melléklet_1melléklet_2

7./Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződések módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1

8./Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Sivák Anita jegyzőmelléklet_1
9./Beszámoló a mezei őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármestermelléklet_1

10./Beszámoló a közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

11./Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Tóth József polgármester

12./Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Tóth József polgármester
melléklet_1melléklet_2

13./Javaslat a város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
14./Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése” tárgyú beruházáshoz szükséges beruházási kölcsön ajánlatról
Előterjesztő: Tóth József polgármester

15./Javaslat a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című projektre vonatkozó indikátor módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

16./Javaslat az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés módosítására vonatkozó koncepcióra
Előterjesztő: Tóth József polgármester
17./Kérdések, interpellációk

 

Polgár, 2020. július 23.  

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester